Quảng Nam: Phòng TNMT huyện Đại Lộc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

VIDEO: Quảng Nam: Phòng TNMT huyện Đại Lộc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản 

Nghe đọc báo:

 

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được hiệu lực, hiệu quả của các cấp, các ngành địa phương. Trong năm 2021, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào nề nếp, thể hiện rõ nét ngành TN&MT huyện Đại Lộc đã nâng cao trách nghiệm, quản lý tốt theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

Nâng cao trách nhiệm, kiên quyết xử lý sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoán sản

Trước đây, huyện Đại Lộc là một trong những điểm nóng của tỉnh Quảng Nam về hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi liên quan với 18 mỏ cát, sỏi được cấp phép, thì nay địa phương chỉ còn 4 doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động. Trong năm 2021, toàn huyện có tổng số 08 mỏ cát và khoáng sản của 08 doanh nghiệp (DN) còn thời gian hoạt động theo quyết định được ngành chức năng cấp phép. Tuy nhiên, từ quý II đến đầu quý III năm 2021, lần lược các DN hết thời gian khai thác, dừng mọi hoạt động, di chuyển tài sản, thực hiện quy trình, thủ tục đóng cửa mỏ; đồng thời, các DN này đã và đang tiếp tục tiến hành lập các thủ tục đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường, đất đai theo quy định. Ngoài các DN đang đóng cửa mỏ kể trên, đến nay toàn huyện còn 04 mỏ của 04 DN còn thời gian hoạt động, gồm: Công ty TNHH ĐT&TM Pha Lê, Công ty Cổ phần Trường Lợi, Công ty TNHH MTV ĐT&XD Nguyên Thịnh Phát và Công ty TNHH Hữu Thái.

Thời gian qua, UBND huyện đã giao cho các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tỉnh cũng như Nghị định 23 của Chính phủ. Hàng năm, huyện đều thành lập các tổ liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đối với các đơn vị mỏ được cấp phép có dấu hiệu vi phạm như khai thác ngoài phạm vi cho phép, công nghệ khai thác không giống với giấy phép hoặc gây ô nhiễm trong quá trình vận chuyển đều bị xử phạt. Do vậy, thời gian qua, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, ổn định hơn so với trước đây.

Năm 2021, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc cùng Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trong khai thác khoáng sản

Với quyết tâm lập lại trật tự trên lĩnh vực TN&MT được Huyện uỷ, UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo, Phòng TN&MT phối hợp với các lực có liên quan kiên trì kiểm tra, xử lý nên đến nay đã cơ bản ổn định, đi vào nền nếp, hoạt động đúng pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh các DN làm tốt thì một số DN vẫn có những vi phạm trong việc chấp hành các quy định cho phép trong khai thác khoáng sản. Trước các sai phạm này, Phòng TN&MT và các lực lượng có liên quan đã kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý tạm đình chỉ hoạt động một tháng đối với 02 DN; đồng thời phối hợp với các ngành và địa phương liên quan kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định với 03 DN khác.

Trong năm 2021, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc đã tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện những sai phạm của các doanh nghiệp và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định. Trong đó đã lập biên bản buộc tạm dừng hoạt động thời gian ngắn để khắc phục tồn tại, hạn chế trong khai thác 05 DN; tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động 02 DN trong thời gian 01 tháng; tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm

Ngoài ra, Phòng TN&MT huyện cũng phối hợp với Thanh tra Sở TN&MT, Công an tỉnh và UBND các xã kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 76.000.000 đồng, đồng thời lập biên bản chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 05 doanh nghiệp liên quan đến các vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoán sản trên địa bàn

Theo ông Võ Ngọc Tốt – Trưởng phòng TN&MT huyện Đại Lộc “Tới thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Đại Lộc, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đang đi vào nề nếp, đảm bảo hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản đúng theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, hiện địa phương không còn tình trạng để xảy ra việc tập kết, khai thác cát trái phép dọc tuyến sông Vu Gia thuộc địa bàn huyện, làm thất thoát tài nguyên, khoáng sản, ảnh hưởng đên môi trường và an toàn giao thông gây bức xúc trong nhân dân”

Ông Võ Ngọc Tốt – Trưởng phòng TN&MT huyện Đại Lộc cho biết: “Hiện tại Phòng TN&MT huyện chỉ có 1 cán bộ chuyên trách lĩnh vực khoáng sản nên đôi lúc việc giám sát không được thường xuyên”

Được biết, hiện nay mỗi Phòng TN&MT cấp huyện chỉ có 1 cán bộ chuyên trách lĩnh vực khoáng sản, trong khi việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép là khá lớn. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông của cán bộ chuyên trách nhiều lúc, nhiều nơi chưa được thường xuyên, liên tục.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2022 theo chỉ đạo của UBND huyện Đại lộc, ngành TN&MT huyện sẽ tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản đến mọi tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản.

Năm 2022, Phòng TN & MT huyện Đại Lộc sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các địa phương, nhất là tại các địa bàn vùng giáp ranh về quản lý tài nguyên khoáng sản; tham mưu UBND huyện xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đối với các ngành và địa phương liên quan.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, UBND các xã về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; gắn nhiệm vụ quản lý tài nguyên khoáng sản với trách nhiệm của từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra sai phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản của các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm.

Với những quyết tâm của các cấp, cách ngành địa phương, đặc biệt là ngành TN&MT huyện Đại Lộc, trong tương lai tài nguyên khoáng sản trên địa bàn sẽ được quản lý chặt chẽ hơn nữa, giữ được vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế, tạo công việc cho người dân cũng như phát huy được thế mạnh của địa phương.

Thanh Hải – Đức Biền

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *